NL
 
"Klanten die last hebben van het 52% tarief"  
     
 
Algemene voorwaarden Ooms & Partners B.V.
 

Bij al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Download hier:
Algemene voorwaarden van Ooms & Partners B.V.

Download hier:
Klachtenregeling van Ooms & Partners B.V.

Download hier:
Klachtenformulier van Ooms & Partners B.V.

Download hier:
Klokkenluidersregeling van Ooms & Partners B.V.